s

System In-Ovation

Dorośli pacjenci, mimo iż otwarci na ideę terapii ortodontycznej, nierzadko nie chcą (z różnych względów) by ich leczenie było widoczne dla innych. Sytuacja ta stawia przed lekarzami oraz firmami produkującymi materiały ortodontyczne prawdziwe wyzwanie.

Rozwiązaniem zaspokajającym rosnące potrzeby estetyczne i zdrowotne pacjentów jest wysoce estetyczna wersja systemu niskiego tarcia – zamki In-Ovation C.
Dają one te same korzyści  co zamki Damon czy In-Ovation R-zamki metalowe, lecz dodatkowo zapewniają dużą estetykę leczenia.