Dofinansowanie z UE

DOTACJE UE - Nowa perspektywa 2014-2020

28 kwietnia 2017 r. – Otrzymaliśmy po raz piąty dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Informujemy, że Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nasz wniosek o dofinansowanie pt: „Projekt badawczo-rozwojowy, dotyczący zintegrowanej technologii precyzyjnego wykonywania odbudów protetycznych wraz z ubytkową metodą produkcji zindywidualizowanych akcesoriów implantologicznych nowej generacji”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP, został zakwalifikowany do dofinansowania.

DOTACJE UE – Nowa perspektywa 2014-2020


23 września 2016r. – Otrzymaliśmy po raz czwarty dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Informujemy, że Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nasz wniosek o dofinansowanie projektu, pt: „Wdrożenie efektów własnej działalności badawczo-rozwojowej, dotyczącej przyrostowej i ubytkowej technologii automatycznego wykonywania sparametryzowanych uzupełnień protetycznych nowej generacji.”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, został zakwalifikowany do dofinansowania.


Krótki opis projektu

W 2017 r. firma N.Z.O.Z. ”Technodent” zrealizowała projekt pt. „Wdrożenie efektów własnej działalności badawczo-rozwojowej, dotyczącej przyrostowej i ubytkowej technologii automatycznego wykonywania sparametryzowanych uzupełnień protetycznych nowej generacji.”

Przedmiotem projektu było wdrożenie efektów własnego programu badawczo-rozwojowego, których efektem są:
  1. innowacyjne produkty,
  2. unikatowe rozwiązania technologiczne wpływające na:
  • proces produkcyjny,
  • model organizacji firmy, zmieniający sposób świadczenia usług i obsługi klientów (pacjentów),
  • energooszczędność, materiałooszczędność, obniżenie ilości odpadów.
W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca poprawi swoją konkurencyjność i innowacyjność na rynku krajowym i europejskim.

10 listopad - dofinansowanie UE