Polityka prywatno┼Ťci i plik├│w cookies

Polityka prywatno┼Ťci i plik├│w cookies

Szanujemy i chronimy Twoj─ů prywatno┼Ť─ç. Dlatego opracowali┼Ťmy dokument, kt├│ry precyzuje zagadnienia zwi─ůzane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o u┼╝ytkownikach. Informacje zawarte w logach dost─Öpowych.
Podobnie jak wi─Ökszo┼Ť─ç firm, posiadaj─ůcych w┼éasne serwery, zbieramy informacje dotycz─ůce wykorzystania serwis├│w przez u┼╝ytkownik├│w oraz ich adres├│w IP na podstawie analizy log├│w dost─Öpowych i statystyk. Informacje te wykorzystywane s─ů w celach technicznych, zwi─ůzanych
z administracj─ů serwer├│w, jak r├│wnie┼╝ w celach statystycznych. Dane nie s─ů kojarzone z konkretnymi osobami przegl─ůdaj─ůcymi strony i nie s─ů przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywa┼éo si─Ö zgodne z przepisami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych
w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) ÔÇô zwanego dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ.

Postanowienia og├│lne
I. Administratorem danych osobowych zbieranych za po┼Ťrednictwem strony https://stomatologianaksiezymmlynie.pl jest TECHNODENT SP. Z O.O. z siedzib─ů
w ┼ü─Öczycy (99-100 ┼ü─Öczyca, ul. Jana Kili┼äskiego 4) NIP: 7751064435, REGON: 610145953 KRS: 0001033279. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpiecze┼ästwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem jest mo┼╝liwy za po┼Ťrednictwem adresu e-mail: info@stomatologianaksiezymmlynie.pl lub pod numerem telefonu +42 663-88-99.

II. Administrator wyznaczy┼é Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie Pana Dawida Szarka, z kt├│rym mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç w sprawach zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonaniem praw przys┼éuguj─ůcych u┼╝ytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pomoc─ů adresu e-mail: iodo@snkm.pl

III. Dane osobowe s─ů przetwarzane zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowi─ůzuj─ůcymi (tj. przez ca┼éy okres przetwarzania okre┼Ťlonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

IV. Odwiedzaj─ůc nasz─ů stron─Ö internetow─ů, w spos├│b automatyczny zbierane s─ů dane informatyczne dotycz─ůce:

 • Adresu IP,
 • Rodzaju systemu operacyjnego,
 • Rodzaju/typu przegl─ůdarki.

V. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został przedstawiony poniżej.

VI. Przekazane poni┼╝ej informacje odnosz─ů si─Ö do wszystkich wskazanych w punkcie XII i XIII sposob├│w wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez u┼╝ytkownik├│w.

VII. Dane gromadzone za pomoc─ů Serwisu nie b─Öd─ů wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wy┼é─ůcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu
w rozumieniu art. 22 RODO.

VIII. Dane osobowe przetwarzane za po┼Ťrednictwem Serwisu z zachowaniem wszystkich gwarancji bezpiecze┼ästwa danych mog─ů by─ç przekazywane osobom upowa┼╝nionym przez Administratora jak r├│wnie┼╝ innym podmiotom, w tym:

 • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
 • podmiotom przetwarzaj─ůcym w imieniu Administratora (np. Podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi doradcze dostawc─ů us┼éug technicznych),
 • innym Administratorom Danych w zakresie niezb─Ödnym do realizacji us┼éug i oraz wymog├│w
  prawnych (np. kancelariom prawnym lub notarialnym).

IX. W zwi─ůzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, u┼╝ytkownikowi strony przys┼éuguje:

 • prawo ┼╝─ůdania dost─Öpu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo ┼╝─ůdania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
 • prawo ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 • prawo ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji, kiedy podstaw─ů przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 21 RODO),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, gdy u┼╝ytkownik uzna, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporz─ůdzenia.
  W celu realizacji wskazanych powy┼╝ej praw nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö z Inspektorem Ochrony Danych
  za po┼Ťrednictwem adresu e-mail: iodo@snkm.pl
  X. Ponadto ka┼╝da osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo z┼éo┼╝y─ç skarg─Ö do organu nadzorczego jakim jest Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/493/155 , je┼╝eli uwa┼╝a, ┼╝e przetwarzanie danych osobowy odbywa si─Ö niezgodnie z przepisami prawa.
  XI. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
  XII. Zakres i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

Zakres przetwarzanych danych obejmuje:Podczas przegl─ůdania zawarto┼Ťci strony przez u┼╝ytkownik├│w, automatycznie gromadzone s─ů informacje dotycz─ůce korzystania ze strony oraz adresy IP u┼╝ytkownik├│w na podstawie analizy log├│w dost─Öpowych. Przyk┼éadowe dane obejmuj─ů typ przegl─ůdarki, rodzaj systemu operacyjnego, dat─Ö i czas wizyt, liczb─Ö po┼é─ůcze┼ä, ilo┼Ť─ç otwartych podstron oraz przegl─ůdane tre┼Ťci. Samo przegl─ůdanie zawarto┼Ťci strony nie wymaga udost─Öpniania danych osobowych przez u┼╝ytkownika. Jednak korzystanie z niekt├│rych funkcji strony mo┼╝e wymaga─ç rejestracji, podczas kt├│rej u┼╝ytkownik mo┼╝e zosta─ç poproszony o podanie swoich danych osobowych. Niewprowadzenie tych danych mo┼╝e ograniczy─ç dost─Öp do okre┼Ťlonych funkcji strony, w tym do skorzystania z oferowanych us┼éug. Strona zawiera r├│wnie┼╝ formularz kontaktowy umo┼╝liwiaj─ůcy skorzystanie z us┼éug oferowanych przez administratora.

Dane automatycznie gromadzone maj─ů na celu zarz─ůdzanie funkcjonowaniem Strony, wykrywanie ewentualnych zagro┼╝e┼ä bezpiecze┼ästwa, analiz─Ö ruchu u┼╝ytkownik├│w na stronie oraz celowo┼Ť─ç statystyczn─ů, wykorzystuj─ůc narz─Ödzie jak m.in. Google Analytics. Przyk┼éadowe informacje obejmuj─ů region po┼é─ůczenia, numer IP, moment i czas po┼é─ůczenia, ┼║r├│d┼éo i ilo┼Ť─ç po┼é─ůcze┼ä, oraz liczb─Ö otwieranych podstron, mog─ů by─ç tak┼╝e u┼╝ywane do dostosowywania zawarto┼Ťci podstron Strony. Te dane nie s─ů w ┼╝aden spos├│b powi─ůzane z danymi osobowymi u┼╝ytkownik├│w Strony i nie s┼éu┼╝─ů do ustalania to┼╝samo┼Ťci u┼╝ytkownika. Zakres informacji gromadzonych automatycznie zale┼╝y od ustawie┼ä przegl─ůdarki internetowej u┼╝ytkownika. Aby uzyska─ç informacje na temat udost─Öpnianych przez przegl─ůdark─Ö danych lub dokonania zmian w tych ustawieniach, u┼╝ytkownik powinien zapozna─ç si─Ö z konfiguracj─ů swojej przegl─ůdarki.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 1. udzielanie ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, w tym w szczeg├│lno┼Ťci podejmowanie dzia┼éa┼ä w zakresie profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia jak r├│wnie┼╝ zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarz─ůdzanie us┼éugami opieki zdrowotnej (np. dokonanie rejestracji, e-rejestracji, rozlicze┼ä z p┼éatnikiem, prowadzenia i przechowywanie dokumentacji medycznej, weryfikacja to┼╝samo┼Ťci przed wizyt─ů, wystawianie zwolnie┼ä lekarskich oraz ich obs┼éugi w systemach.- podstawa prawna ÔÇô art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. przepisami reguluj─ůcymi proces udzielania ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, w szczeg├│lno┼Ťci art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia┼éalno┼Ťci leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ┼Ťwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodk├│w publicznych.
 2. kontaktu (na podany adres e-mail lub numer telefoniczny) z powod├│w organizacyjnych (potwierdzenie wizyty, zmiana terminu wizyty, informacja o przygotowaniu do ┼Ťwiadczenia, poinformowanie o zmianach organizacyjnych, kt├│re maj─ů wp┼éyw na udzielenie oczekiwanego ┼Ťwiadczenia) – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b, f RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO ÔÇô ÔÇ×zarz─ůdzania systemami i us┼éugami opieki zdrowotnej, w tym opieka oko┼éo obs┼éugowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarz─ůdzanie grafikamiÔÇŁ
 3. realizacji praw pacjenta, w szczeg├│lno┼Ťci w zakresie udzielania informacji lub dokumentacji medycznej jak r├│wnie┼╝ odbieraniu i archiwizacji o┼Ťwiadcze┼ä, w kt├│rych upowa┼╝niaj─ů Pa┼ästwo inne osoby do dost─Öpu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o Pa┼ästwa stanie zdrowia ÔÇô podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz ┬ž 8 ust. 1 Rozporz─ůdzenia MZ
 4. niezb─Ödno┼Ťci przetwarzania do zawarcia i wykonania umowy tj. podj─Öcia dzia┼éa┼ä na Pa┼ästwa ┼╝─ůdanie przed zawarciem umowy, to znaczy wprowadzanie i weryfikacja danych oraz w celu zawarcia i wykonania umowy ÔÇô podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO.
 5. prowadzenia ksi─ůg rachunkowych oraz spoczywaj─ůcych na nas obowi─ůzk├│w np. wystawienia rachunku za us┼éug─Ö, co mo┼╝e wi─ůza─ç si─Ö z konieczno┼Ťci─ů przetwarzania danych osobowych ÔÇô podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze┼Ťnia 1994 r. o rachunkowo┼Ťci.
 6. ┼Ťwiadczenie marketingu bezpo┼Ťredniego, ┼Ťwiadczenie us┼éugi Newsletter – podstawa prawna ÔÇô art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO – ÔÇ×zgodaÔÇŁ oraz prawnie uzasadniony interes Administratora ÔÇô marketing bezpo┼Ťredni produkt├│w i us┼éug w┼éasnych. Wyra┼╝aj─ůc zgod─Ö na otrzymywanie dodatkowych komunikat├│w marketingowych na Tw├│j adres e-mail, to podstaw─ů prawn─ů b─Ödzie tak┼╝e art. 10 ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. U┼╝ytkownik mo┼╝e w ka┼╝dej chwili zrezygnowa─ç z otrzymywania takich informacji (newsletter) poprzez przes┼éanie informacji na adres newsletter@snkm.pl z ┼╝─ůdaniem cofni─Öcia zgody. TECHNODENT Sp. z o.o. b─Ödzie przetwarza─ç dane przez okres wa┼╝no┼Ťci zgody lub do czasu skorzystania z innych praw przez U┼╝ytkownika. ┼Ťwiadczenia us┼éugi wysy┼éki newslettera.
 7. ustalenia, dochodzenia i obrony roszcze┼ä z tytu┼éu prowadzonej przez nas dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej ÔÇô podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, kt├│rym jest ustalenie, dochodzenie i obrona roszcze┼ä. Administrator b─Ödzie przetwarza┼é dane osobowe przez okres przedawnienia roszcze┼ä wskazany prawem.
 8. przechowania danych osobowych U┼╝ytkownika w bazie pacjent├│w w celu prowadzenia ewentualnego post─Öpowania reklamacyjnego ÔÇô podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora, kt├│rym jest dochodzenie naszych roszcze┼ä i obrona naszych praw przez okres przewidziany przepisami prawa.

XIII. Dane gromadzone w spos├│b automatyczny

 1. Korzystanie z Serwisu wi─ů┼╝e si─Ö z przesy┼éaniem zapyta┼ä do serwera, kt├│re s─ů automatycznie zapisywane w dziennikach zdarze┼ä.
 2. W dziennikach zdarze┼ä zapisywane s─ů dane dotycz─ů sesji u┼╝ytkownik├│w tak jak: adres IP, rodzaj nazwa urz─ůdzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przegl─ůdarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane przedstawione w ust. 2 nie s─ů kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dost─Öp do zawarto┼Ťci dziennik├│w zdarze┼ä posiadaj─ů osoby upowa┼╝nione przez Administratora do administrowania Serwisem.
  Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wy┼é─ůcznie materia┼é pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dziennik├│w zdarze┼ä umo┼╝liwia
  w szczeg├│lno┼Ťci wykrywanie zagro┼╝e┼ä, zapewnienie odpowiedniego bezpiecze┼ästwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez u┼╝ytkownik├│w.
 5. Dane wskazane w ust. 2 powy┼╝ej s─ů wykorzystywane w celu diagnozowania problem├│w zwi─ůzanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych narusze┼ä bezpiecze┼ästwa, zarz─ůdzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna ÔÇô art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ÔÇô ÔÇ×prawnie uzasadniony interesÔÇŁ.
 6. Ponadto serwis do sprawnego dzia┼éania wykorzystuje pliki cookies. Wi─Öcej informacji na ten temat znajduje si─Ö w dalszej cz─Ö┼Ťci polityki.

XIV. Twoje dane s─ů przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie ┼Ťrodk├│w technicznych
i organizacyjnych w celu zapobiegni─Öcia ryzyka naruszenia praw lub wolno┼Ťci.

XV. Stosujemy protok├│┼é transmisji SSL dzi─Öki czemu zapewnimy, i┼╝ przesy┼é danych na naszej stronie jest bezpieczny. Protok├│┼é SSL polega na kodowaniu danych przed ich wys┼éaniem z Pa┼ästwa przegl─ůdarki
i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obs┼éuguj─ůcy Stron─Ö Internetow─ů.

Media spo┼éeczno┼Ťciowe
I. Administrator przetwarza dane osobowe w zwi─ůzku z odwiedzeniem przez u┼╝ytkownik├│w strony profili spo┼éeczno┼Ťciowych (np. Facebook, WhatssApp, YouTube). Dane te s─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania w┼éasnej marki (podstawa prawna ÔÇô art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ÔÇô ÔÇ×prawnie uzasadniony interesÔÇŁ oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za po┼Ťrednictwem Messangera / WhatssApp lub innych us┼éug oferowanych przez Facebooka.
II. W przypadku, w kt├│rym tre┼Ť─ç pytania zosta┼éy przekazane szczeg├│lne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia) uznaje si─Ö, ┼╝e u┼╝ytkownik wyrazi┼é zgod─Ö na wykorzystywanie tych danych przez Administratora (podstawa prawna ÔÇô art. 9 ust. 2 lit. a RODO) ÔÇô ÔÇ×zgodaÔÇŁ.
III. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczeg├│┼éowe cele oraz prawa i obowi─ůzki u┼╝ytkownika portalu spo┼éeczno┼Ťciowego wynikaj─ů wprost z regulaminu danego portalu.
Informacja o współadministrowaniu danymi z Meta Platforms Ireland Limited oraz YouTube

I. Administrator korzysta z us┼éug i technologii oferowanych przez Meta Platforms, Inc. takich jak: Facebook, Messenger, Instagram, WhatssApp jak r├│wnie┼╝ z serwisu YouTube nale┼╝─ůcego do Alphabet Inc. W ramach wsp├│┼épracy z ww. podmiotami Administrator oraz ww. podmioty s─ů wsp├│lnymi administratorami Pa┼ästwa danych zgodnie z artyku┼éem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do cel├│w statystycznych oraz reklamowych.
II. Wsp├│┼éadministrowanie obejmuje zbiorcz─ů analiz─Ö danych w celu wy┼Ťwietlania statystyk aktywno┼Ťci u┼╝ytkownik├│w Fanpage Administratora.
III. Zakres odpowiedzialno┼Ťci Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pa┼ästwa danych we wskazanych celach:

 • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
 • zapewnienie realizacji praw os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů;
 • zg┼éaszanie narusze┼ä do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, os├│b kt├│rych dotyczy┼éo naruszenie o zdarzeniu;
 • zapewnienie odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa Pa┼ästwa danych.
  IV. Zakres odpowiedzialno┼Ťci Administratora za przetwarzanie Pa┼ästwa danych:
 • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych;
 • zrealizowanie obowi─ůzk├│w informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora cel├│w przetwarzania.
  V. Meta Platforms Ireland udost─Öpni zasadnicz─ů tre┼Ť─ç za┼é─ůcznika dotycz─ůcego statystyk strony osobom, kt├│rych dotycz─ů dane (art. 26 ust. 2 RODO), za po┼Ťrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do kt├│rych dost─Öp mo┼╝na uzyska─ç ze wszystkich stron.
  VI. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest Irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
  VII. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce wzajemnych uzgodnie┼ä pomi─Ödzy administratorami s─ů dost─Öpne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
  VIII. Zasady przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych przez Meta Platforms Ireland s─ů dost─Öpne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
  IX. Z inspektorem ochrony danych Facebooka mo┼╝na skontaktowa─ç si─Ö za po┼Ťrednictwem formularza, kt├│ry zosta┼é udost─Öpniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
  X. Zasady przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych przez w ramach YouTube s─ů dost─Öpne na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Pliki cookie
I. Pragniemy poinformowa─ç, i┼╝ zgodnie z art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne strona internetowa https://stomatologianaksiezymmlynie.pl nie zbiera w spos├│b automatyczny ┼╝adnych informacji, z wyj─ůtkiem informacji zawartych w plikach cookies.
II. Pliki cookie to pliki wysy┼éane do Twojego komputera lub innego urz─ůdzenia, podczas przegl─ůdania strony https://stomatologianaksiezymmlynie.pl
III. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do Twoich danych zmieniaj─ůc ustawienia cookies w swojej przegl─ůdarce.
IV. Ciasteczka pozwalaj─ů na zapami─Ötanie i sprawdzanie preferencji u┼╝ytkownika strony. Dzi─Öki temu mo┼╝emy m.in.: poprawia─ç wyniki wyszukiwania, dba─ç o trafno┼Ť─ç wy┼Ťwietlanych przez Ciebie informacji.
V. Pliki cookie nie dokonuj─ů ┼╝adnych zmian czy modyfikacji ustawie┼ä w urz─ůdzeniu lub oprogramowaniu, na kt├│rym zosta┼éy zainstalowane.
VI. Masz prawo nie wyrazi─ç zgody na wykorzystywanie Ciasteczek (mo┼╝na je blokowa─ç).
VII. Chc─ůc zablokowa─ç pliki cookie, zalecamy wybranie odpowiednich ustawie┼ä w Twojej przegl─ůdarce WWW. Wi─Öcej informacji na ten temat mo┼╝esz znale┼║─ç na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl oraz http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory lub bezpo┼Ťrednio w poszczeg├│lnych przegl─ůdarkach:

 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 • Google Chrome:https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
 • Microsoft EDGE: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
  VIII. Pragniemy poinformowa─ç, ┼╝e korzystanie ze strony internetowej https://stomatologianaksiezymmlynie.pl oznacza wyra┼╝enie zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek. Komunikat ten wy┼Ťwietla si─Ö automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego u┼╝ytkownika na naszej stronie internetowej.
  IX. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usuni─Öcie mo┼╝e spowodowa─ç utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, a niekt├│re jego opcje mog─ů okaza─ç si─Ö niedost─Öpne.
  X. Pliki cookie mo┼╝na podzieli─ç w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:
 • ÔÇ×niezb─ÖdneÔÇŁ ÔÇô czyli umo┼╝liwiaj─ůce korzystanie z us┼éug dost─Öpnych w ramach strony internetowej, np. podtrzymuj─ůce sesj─Ö po zalogowaniu u┼╝ytkownika,
 • ÔÇ×funkcjonalneÔÇŁ ÔÇô pliki umo┼╝liwiaj─ůce ÔÇ×zapami─ÖtanieÔÇŁ wybranych ustawie┼ä i wp┼éywaj─ůce na personalizacj─Ö interfejsu,
 • ÔÇ×zabezpieczaj─ůceÔÇŁ ÔÇô wspomagaj─ůce zapewnienie bezpiecze┼ästwa,
 • ÔÇ×wydajno┼ŤcioweÔÇŁ ÔÇô pliki umo┼╝liwiaj─ůce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
 • sesyjne (session cookies) – s─ů plikami tymczasowymi, kt├│re przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej),
 • sta┼ée (persistent cookies) ÔÇô s─ů przechowywane w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plik├│w cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.
  XI. W ramach naszej strony stosowane s─ů nast─Öpuj─ůce rodzaje plik├│w cookies:
NazwaRodzaj ciasteczkaCel zapisywania ciasteczka
_ga2 lata ÔÇô sta┼éeCiasteczko wykorzystywane przez Serwis Google AnalyticsÔÇô w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o u┼╝ytkownikach naszej strony
_gat10 min ÔÇô sta┼éeCiasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics ÔÇô w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o u┼╝ytkownikach naszej strony
_git24 godziny – sta┼éeCiasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics ÔÇô w celu rozr├│┼╝niania u┼╝ytkownik├│w naszej strony

Postanowienia końcowe
I. Zasady okre┼Ťlone w Polityce Prywatno┼Ťci podlegaj─ů prawu polskiemu.
II. Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci wchodzi w ┼╝ycie z dniem 19.12.2023 r.

Przewiń do góry