Polityka prywatno┼Ťci i plik├│w cookies

Szanujemy i chronimy Twoj─ů prywatno┼Ť─ç. Dlatego opracowali┼Ťmy dokument, kt├│ry precyzuje zagadnienia zwi─ůzane z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o u┼╝ytkownikach. Informacje zawarte w logach dost─Öpowych.
Podobnie jak wi─Ökszo┼Ť─ç firm, posiadaj─ůcych w┼éasne serwery, zbieramy informacje dotycz─ůce wykorzystania serwis├│w przez u┼╝ytkownik├│w oraz ich adres├│w IP na podstawie analizy log├│w dost─Öpowych i statystyk. Informacje te wykorzystywane s─ů w celach technicznych, zwi─ůzanych
z administracj─ů serwer├│w, jak r├│wnie┼╝ w celach statystycznych. Dane nie s─ů kojarzone z konkretnymi osobami przegl─ůdaj─ůcymi strony i nie s─ů przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.
Dbamy, by przetwarzanie Twoich danych odbywa┼éo si─Ö zgodne z przepisami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych
w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) ÔÇô zwanego dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ.

Postanowienia og├│lne

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po┼Ťrednictwem strony https://stomatologianaksiezymmlynie.pl jest TECHNODENT SP. Z O.O. UL. JANA KILI┼âSKIEGO 4, 99-100 ┼ü─śCZYCA, KRS: 0001033279 REGON: 525192496, NIP: 5070100519. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpiecze┼ästwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa. Kontakt z Administratorem jest mo┼╝liwy za po┼Ťrednictwem adresu e-mail: info@stomatologianaksiezymmlynie.pl lub pod numerem telefonu┬á+42 663-88-99.
 2. Administrator wyznaczy┼é Inspektora Ochrony Danych (IOD) w osobie Pana Dawida Szarka, z kt├│rym mo┼╝na si─Ö skontaktowa─ç w sprawach zwi─ůzanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykonaniem praw przys┼éuguj─ůcych u┼╝ytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pomoc─ů adresu e-mail: iodo@snkm.pl
 3. Dane osobowe s─ů przetwarzane zgodnie z Rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowi─ůzuj─ůcymi (tj. przez ca┼éy okres przetwarzania okre┼Ťlonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Odwiedzaj─ůc nasz─ů stron─Ö internetow─ů, w spos├│b automatyczny zbierane s─ů dane informatyczne dotycz─ůce:
  • Adresu IP,
  • Rodzaju systemu operacyjnego,
  • Rodzaju/typu przegl─ůdarki.
 5. Cel i zakres danych wykorzystywanych przez Administratora został przedstawiony poniżej.
 6. Przekazane poni┼╝ej informacje odnosz─ů si─Ö do wszystkich wskazanych w punkcie 12 i 13 sposob├│w wykorzystywania przez Administratora danych osobowych przekazywanych przez u┼╝ytkownik├│w.
 7. Dane gromadzone za pomoc─ů Serwisu nie b─Öd─ů wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wy┼é─ůcznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu w rozumieniu art. 22 RODO.
 8. Dane osobowe przetwarzane za po┼Ťrednictwem Serwisu z zachowaniem wszystkich gwarancji bezpiecze┼ästwa danych mog─ů by─ç przekazywane osobom upowa┼╝nionym przez Administratora jak r├│wnie┼╝ innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
  • podmiotom przetwarzaj─ůcym w imieniu Administratora (np. Podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi doradcze dostawc─ů us┼éug technicznych),
  • innym Administratorom Danych w zakresie niezb─Ödnym do realizacji us┼éug i oraz wymog├│w prawnych (np. kancelariom prawnym lub notarialnym).
 9. W zwi─ůzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, u┼╝ytkownikowi strony przys┼éuguje:
  • prawo ┼╝─ůdania dost─Öpu do danych osobowych (art. 15 RODO), 
  • prawo ┼╝─ůdania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
  • prawo ┼╝─ůdania usuni─Öcia danych osobowych (art. 17 RODO), 
  • prawo ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), 
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacji kiedy podstaw─ů przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 21 RODO), 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych gdy u┼╝ytkownik uzna, ┼╝e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporz─ůdzenia.
  • W celu realizacji wskazanych powy┼╝ej praw nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö z Inspektorem Ochrony Danych za po┼Ťrednictwem adresu e-mail: iodo@snkm.pl
 10. Ponadto ka┼╝da osoba, kt├│rej dane dotycz─ů, ma prawo z┼éo┼╝y─ç skarg─Ö do organu nadzorczego jakim jest Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155, je┼╝eli uwa┼╝a, ┼╝e przetwarzanie danych osobowy odbywa si─Ö niezgodnie z przepisami prawa.
 11. Administrator nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 12. Dane osobowe przekazane przez u┼╝ytkownika za pomoc─ů formularza kontaktowego, lub poprzez kontakt telefoniczny b─ůd┼║ mailowy.
  1. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci numeru telefonu kontaktowego lub adresu email oraz inne informacje przekazane przez u┼╝ytkownika, w zakresie niezb─Ödnym do obs┼éugi zg┼éosze┼ä jak r├│wnie┼╝ realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za po┼Ťrednictwem udost─Öpnionego formularza kontaktowego b─ůd┼║ udost─Öpnionego numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail w Serwisie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ÔÇô ÔÇ×prawnie uzasadniony interesÔÇŁ. W przypadku przekazywania przez u┼╝ytkownika szczeg├│lnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), o┼Ťwiadcza on, ┼╝e wyra┼╝a zgod─Ö na ich wykorzystanie w celu w┼éa┼Ťciwej obs┼éugi zg┼éoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna ÔÇô art. 9 ust. 2 lit. a RODO) ÔÇô ÔÇ×zgodaÔÇŁ.
  2. Administrator danych przetwarza dane osobowe przez okres niezb─Ödny do realizacji wy┼╝ej wymienionych cel├│w zgodnie z prawem. W zale┼╝no┼Ťci od podstawy prawnej okres ten b─Ödzie kszta┼étowa┼é si─Ö nast─Öpuj─ůco:
   • czas niezb─Ödny do realizacji zapytania, w tym udzielenia odpowiedzi na przes┼éane pytanie lub za┼éatwienia spraw, w zwi─ůzku z kt├│rymi prowadzona jest korespondencja lub rozmowa,
   • czas do momentu wycofania zgody przez u┼╝ytkownika (w tym do momentu wycofania zgody na wykorzystanie szczeg├│lnych kategorii danych).
  3. W przypadku ch─Öci wycofania zgody nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö z Administratorem lub IOD. Wycofanie zgody nie ma wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem wykorzystania danych w okresie, kiedy zgoda obwi─ůzywa┼éa.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb─Ödne dla udzielenia odpowiedzi na przes┼éane pytanie lub dla w┼éa┼Ťciwej obs┼éugi zg┼éoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencj─ů niepodania danych osobowych mo┼╝e by─ç brak mo┼╝liwo┼Ťci udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.
 13. Dane gromadzone w spos├│b automatyczny
  1. Korzystanie z Serwisu wi─ů┼╝e si─Ö z przesy┼éaniem zapyta┼ä do serwera, kt├│re s─ů automatycznie zapisywane w dziennikach zdarze┼ä.
  2. W dziennikach zdarze┼ä zapisywane s─ů dane dotycz─ů sesji u┼╝ytkownik├│w tak jak: adres IP, rodzaj nazwa urz─ůdzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przegl─ůdarce internetowej i systemie operacyjnym.
  3. Dane przedstawione w ust. 2 nie s─ů kojarzone z konkretnymi osobami.
  4. Dost─Öp do zawarto┼Ťci dziennik├│w zdarze┼ä posiadaj─ů osoby upowa┼╝nione przez Administratora do administrowania Serwisem. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wy┼é─ůcznie materia┼é pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dziennik├│w zdarze┼ä umo┼╝liwia w szczeg├│lno┼Ťci wykrywanie zagro┼╝e┼ä, zapewnienie odpowiedniego bezpiecze┼ästwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez u┼╝ytkownik├│w.
  5. Dane wskazane w ust. 2 powy┼╝ej s─ů wykorzystywane w celu diagnozowania problem├│w zwi─ůzanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych narusze┼ä bezpiecze┼ästwa, zarz─ůdzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna ÔÇô art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ÔÇô ÔÇ×prawnie uzasadniony interesÔÇŁ.
  6. Ponadto serwis do sprawnego dzia┼éania wykorzystuje pliki cookies. Wi─Öcej informacji na ten temat znajduje si─Ö w dalszej cz─Ö┼Ťci polityki.
 14. Twoje dane s─ů przez nas zabezpieczane, poprzez stosowanie ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych w celu zapobiegni─Öcia ryzyka naruszenia praw lub wolno┼Ťci.
 15. Stosujemy protok├│┼é transmisji SSL dzi─Öki czemu zapewnimy, i┼╝ przesy┼é danych na naszej stronie jest bezpieczny. Protok├│┼é SSL polega na kodowaniu danych przed ich wys┼éaniem z Pa┼ästwa przegl─ůdarki i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer obs┼éuguj─ůcy Stron─Ö Internetow─ů.

Media spo┼éeczno┼Ťciowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zwi─ůzku z odwiedzeniem przez u┼╝ytkownik├│w strony profili spo┼éeczno┼Ťciowych (np. Facebook, WhatssApp, YouTube). Dane te s─ů przetwarzane wy┼é─ůcznie w zwi─ůzku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania w┼éasnej marki (podstawa prawna ÔÇô art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ÔÇô ÔÇ×prawnie uzasadniony interesÔÇŁ oraz w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za po┼Ťrednictwem Messangera lub innych us┼éug oferowanych przez Facebooka.
 2. W przypadku, w kt├│rym tre┼Ť─ç pytania zosta┼éy przekazane szczeg├│lne kategorie danych (np. informacje o stanie zdrowia) uznaje si─Ö, ┼╝e u┼╝ytkownik wyrazi┼é zgod─Ö na wykorzystywanie tych danych przez Administratora (podstawa prawna ÔÇô art. 9 ust. 2 lit. a RODO) ÔÇô ÔÇ×zgodaÔÇŁ.
 3. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczeg├│┼éowe cele oraz prawa i obowi─ůzki u┼╝ytkownika portalu spo┼éeczno┼Ťciowego wynikaj─ů wprost z regulaminu danego portalu.

Informacja o współadministrowaniu danymi z Meta Platforms Ireland Limited oraz YouTube

 1. Administrator korzysta z us┼éug i technologii oferowanych przez Meta Platforms, Inc. takich jak: Facebook, Messenger, Instagram, WhatssApp jak r├│wnie┼╝ z serwisu YouTube nale┼╝─ůcego do Alphabet Inc. W ramach wsp├│┼épracy z ww. podmiotami Administrator oraz ww. podmioty s─ů wsp├│lnymi administratorami Pa┼ästwa danych zgodnie z artyku┼éem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do cel├│w statystycznych oraz reklamowych.
 2. Wsp├│┼éadministrowanie obejmuje zbiorcz─ů analiz─Ö danych w celu wy┼Ťwietlania statystyk aktywno┼Ťci u┼╝ytkownik├│w Fanpage Administratora.
 3. Zakres odpowiedzialno┼Ťci Meta Platforms Ireland za przetwarzanie Pa┼ästwa danych we wskazanych celach:
  • posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
  • zapewnienie realizacji praw os├│b, kt├│rych dane dotycz─ů;
  • zg┼éaszanie narusze┼ä do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, os├│b kt├│rych dotyczy┼éo naruszenie o zdarzeniu;
  • zapewnienie odpowiednich ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpiecze┼ästwa Pa┼ästwa danych.
 4. Zakres odpowiedzialno┼Ťci Administratora za przetwarzanie Pa┼ästwa danych:
  • posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych;
  • zrealizowanie obowi─ůzk├│w informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora cel├│w przetwarzania.
 5. Meta Platforms Ireland udost─Öpni zasadnicz─ů tre┼Ť─ç za┼é─ůcznika dotycz─ůcego statystyk strony osobom, kt├│rych dotycz─ů dane (art. 26 ust. 2 RODO), za po┼Ťrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do kt├│rych dost─Öp mo┼╝na uzyska─ç ze wszystkich stron.
 6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest Irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
 7. Szczeg├│┼éowe informacje dotycz─ůce wzajemnych uzgodnie┼ä pomi─Ödzy administratorami s─ů dost─Öpne na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
 8. Zasady przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych przez Meta Platforms Ireland s─ů dost─Öpne na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 9. Z inspektorem ochrony danych Facebooka mo┼╝na skontaktowa─ç si─Ö za po┼Ťrednictwem formularza, kt├│ry zosta┼é udost─Öpniony na stronie Facebooka pod adresem https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970
 10. Zasady przetwarzania Pa┼ästwa danych osobowych przez w ramach YouTube s─ů dost─Öpne na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Pliki cookie

 1. Pragniemy poinformowa─ç, i┼╝ zgodnie z art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne strona internetowa https://stomatologianaksiezymmlynie.pl nie zbiera w spos├│b automatyczny ┼╝adnych informacji, z wyj─ůtkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookie to pliki wysy┼éane do Twojego komputera lub innego urz─ůdzenia, podczas przegl─ůdania strony https://stomatologianaksiezymmlynie.pl
 3. Mo┼╝esz okre┼Ťli─ç warunki przechowywania lub dost─Öpu do Twoich danych zmieniaj─ůc ustawienia cookies w swojej przegl─ůdarce.
 4. Ciasteczka pozwalaj─ů na zapami─Ötanie i sprawdzanie preferencji u┼╝ytkownika strony. Dzi─Öki temu mo┼╝emy m.in.: poprawia─ç wyniki wyszukiwania, dba─ç o trafno┼Ť─ç wy┼Ťwietlanych przez Ciebie informacji.
 5. Pliki cookie nie dokonuj─ů ┼╝adnych zmian czy modyfikacji ustawie┼ä w urz─ůdzeniu lub oprogramowaniu, na kt├│rym zosta┼éy zainstalowane.
 6. Masz prawo nie wyrazi─ç zgody na wykorzystywanie Ciasteczek (mo┼╝na je blokowa─ç).
 7. Chc─ůc zablokowa─ç pliki cookie, zalecamy wybranie odpowiednich ustawie┼ä w Twojej przegl─ůdarce WWW. Wi─Öcej informacji na ten temat mo┼╝esz znale┼║─ç na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl oraz http://www.youronlinechoices.com/pl/twojewybory lub bezpo┼Ťrednio w poszczeg├│lnych przegl─ůdarkach:
  • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
  • Google Chrome:https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
  • Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
 8. Pragniemy poinformowa─ç, ┼╝e korzystanie ze strony internetowej https://stomatologianaksiezymmlynie.pl oznacza wyra┼╝enie zgody na wykorzystywanie przez nas ciasteczek. Komunikat ten wy┼Ťwietla si─Ö automatycznie zawsze przy pierwszej wizycie danego u┼╝ytkownika na naszej stronie internetowej.
 9. Zablokowanie Ciasteczek lub ich usuni─Öcie mo┼╝e spowodowa─ç utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, a niekt├│re jego opcje mog─ů okaza─ç si─Ö niedost─Öpne.
 10. Pliki cookie mo┼╝na podzieli─ç w nast─Öpuj─ůcy spos├│b:
  • ÔÇ×niezb─ÖdneÔÇŁ ÔÇô czyli umo┼╝liwiaj─ůce korzystanie z us┼éug dost─Öpnych w ramach strony internetowej, np. podtrzymuj─ůce sesj─Ö po zalogowaniu u┼╝ytkownika,
  • ÔÇ×funkcjonalneÔÇŁ ÔÇô pliki umo┼╝liwiaj─ůce ÔÇ×zapami─ÖtanieÔÇŁ wybranych ustawie┼ä i wp┼éywaj─ůce na personalizacj─Ö interfejsu,
  • ÔÇ×zabezpieczaj─ůceÔÇŁ ÔÇô wspomagaj─ůce zapewnienie bezpiecze┼ästwa,
  • ÔÇ×wydajno┼ŤcioweÔÇŁ ÔÇô pliki umo┼╝liwiaj─ůce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
  • sesyjne (session cookies) – s─ů plikami tymczasowymi, kt├│re przechowywane s─ů w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia oprogramowania (przegl─ůdarki internetowej),
  • sta┼ée (persistent cookies) ÔÇô s─ů przechowywane w urz─ůdzeniu ko┼äcowym U┼╝ytkownika przez czas okre┼Ťlony w parametrach plik├│w cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez U┼╝ytkownika.
 11. W ramach naszej strony stosowane s─ů nast─Öpuj─ůce rodzaje plik├│w cookies:
  • _ga – 2 lata ÔÇô sta┼ée – Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google AnalyticsÔÇô w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o u┼╝ytkownikach naszej strony
  • _gat – 10 min ÔÇô sta┼ée – Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics ÔÇô w celu gromadzenia zagregowanych danych statystycznych o u┼╝ytkownikach naszej strony
  • _git – 24 godziny – sta┼ée – Ciasteczko wykorzystywane przez Serwis Google Analytics ÔÇô w celu rozr├│┼╝niania u┼╝ytkownik├│w naszej strony

Postanowienia końcowe

 • Zasady okre┼Ťlone w Polityce Prywatno┼Ťci podlegaj─ů prawu polskiemu.
 • Niniejsza Polityka Prywatno┼Ťci wchodzi w ┼╝ycie z dniem 30.03.2022
Przewiń do góry