SleeperOne

SleeperOne jest elektronicznym systemem iniekcji, która pozwala stosować wszystkie techniki anestezji, szczególnie śródkostne i śródwięzadłowe znieczulenia. SleeperOne w znaczący sposób redukuje ból u pacjenta.SleeperOne ma dwa programy iniekcji (szybki i wolny), które można dostosować w zależności od klinicznego przypadku. Iniekcja regulowana jest przez elektroniczny układ kontroli. Pozwala to na doskonałe znieczulenie wokół zęba, nie powodując znieczulenia policzków i warg, co jest bardzo komfortowe dla pacjenta.Jedna iniekcja umożliwia:
  • natychmiastowe znieczulenie od 2 do 6 zębów (zależnie od podanej ilości anestetyku),
  • brak znieczulenia tkanek miękkich,
  • brak konieczności dodatkowego znieczulenia od strony językowej czy podniebiennej, nawet przy ekstrakcji,
  • całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa martwicy tkanek miękkich.
Zarówno ciśnienie podawanego środka, jak i jego ilość oraz rotacja igły są sterowane mikroprocesorowo.
Przewiń do góry