RODO Klauzula informacyjna

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

W TECHNODENT SP. Z O.O. przywi─ůzujemy szczeg├│ln─ů wag─Ö do ochrony prywatno┼Ťci i poufno┼Ťci Pa┼ästwa danych osobowych. Jest to dla nas niezwykle wa┼╝ne i chcemy, aby ka┼╝dy klient, kontrahent, pacjent wiedzia┼é, w jaki spos├│b je przetwarzamy. Dbamy, by przetwarzanie Pa┼ästwa danych odbywa┼éo si─Ö zgodne z przepisami Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
W sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) ÔÇô zwanego dalej ÔÇ×RODOÔÇŁ.

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decyduj─ůcym o tym, jak b─Öd─ů wykorzystywane Pa┼ästwa dane osobowe, jest TECHNODENT SP. Z O.O. UL. JANA KILI┼âSKIEGO 4, 99-100 ┼ü─śCZYCA, KRS: 0001033279, REGON: 525192496, NIP: 5070100519.

Mo┼╝esz si─Ö z nami skontaktowa─ç:

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Administrator wyznaczy┼é Pana Dawida Szarka na Inspektora Ochrony Danych (IOD), z kt├│rym mo┼╝esz si─Ö skontaktowa─ç w sprawach dotycz─ůcych przetwarzania danych osobowych wysy┼éaj─ůc e-mail na adres: iodo@snkm.pl

Sk─ůd mamy Pa┼ästwa dane?

 • Otrzymali┼Ťmy je od Pa┼ästwa bezpo┼Ťrednio w momencie zg┼éoszenia: osobi┼Ťcie lub telefonicznie;
 • Podczas pierwszej wykonywanej us┼éugi medycznej, podczas zak┼éadania ÔÇ×Historii chorobyÔÇŁ, a tak┼╝e p├│┼║niej, w zwi─ůzku z udzielanymi r├│┼╝nego rodzaju ┼Ťwiadczeniami. Udzielili┼Ťcie nam Pa┼ästwo ustnej i/lub pisemnej zgody do przetwarzania Pa┼ästwa danych, wynikaj─ůcych z ci─ů┼╝─ůcych na nas obowi─ůzk├│w prawnych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania usług medycznych, w tym do:

 • podj─Öcia na ┼╝─ůdanie pacjenta lub osoby dzia┼éaj─ůcej w jego imieniu dzia┼éa┼ä zmierzaj─ůcych do udzielenia mu ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych oraz udzielania pacjentowi ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych ÔÇô podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO oraz art. 9 ust. 2 litera h) RODO;
 • ustalenia Pa┼ästwa to┼╝samo┼Ťci przez udzieleniem ┼Ťwiadczenia zdrowotnego, poprzez weryfikacj─Ö danych podczas umawiania wizyty na odleg┼éo┼Ť─ç (kontakt telefoniczny) jak r├│wnie┼╝ w naszej plac├│wce na stanowisku rejestracyjnym czy w gabinecie lekarskim – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO, art. 9 ust. 2 litera h) RODO┬á ┬á w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz ┬ž 10 ust. 1 pkt 2 Rozporz─ůdzenia MZ.;
 • prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – podstawa prawna art. 9 ust. 2 litera h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporz─ůdzenia MZ;
 • realizacji praw pacjenta np. odbieganiu i archiwizacji o┼Ťwiadcze┼ä, w kt├│rych upowa┼╝niasz inne osoby do dost─Öpu do dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o Twoim stanie zdrowia ÔÇô podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz ┬ž 8 ust. 1 Rozporz─ůdzenia MZ.;
 • kontaktu pod podany przez Pa┼ästwa numer telefonu czy adres e-mail w celu np. potwierdzenia rezerwacji b─ůd┼║ odwo┼éania terminu wizyty, jak r├│wnie┼╝ w celu przypomnienia o wizycie, konieczno┼Ťci przygotowania si─Ö do wizyty czy zabiegu jak r├│wnie┼╝ o mo┼╝liwo┼Ťci odbioru wyniku bada┼ä ÔÇô podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera b) RODO oraz art. 6 ust. 1 litera f) RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka oko┼éo obs┼éugowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarz─ůdzanie grafikami;
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszcze┼ä ÔÇô podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO;
 • prowadzenia ksi─ůg rachunkowych oraz spoczywaj─ůcych na nas obowi─ůzk├│w np. wystawienia rachunku za us┼éug─Ö, co mo┼╝e wi─ůza─ç si─Ö z konieczno┼Ťci─ů przetwarzania danych osobowych ÔÇô podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze┼Ťnia 1994 r. o rachunkowo┼Ťci;
 • prowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie plac├│wki – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest zapewnienie bezpiecze┼ästwa os├│b i mienia Administratora;
 • udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, przes┼éane poczt─ů elektroniczn─ů oraz za pomoc─ů formularzy dost─Öpnych na naszej stronie internetowej lub zg┼éoszonych telefonicznie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 litera f) RODO jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest udzielenie odpowiedzi na przes┼éan─ů wiadomo┼Ť─ç/zg┼éoszone zapytanie.

Jaki zakres danych przetwarzamy?

Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci dane osobowe Pacjenta, o kt├│rych mowa w Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia:

 • imi─Ö (imiona) i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • p┼ée─ç,
 • obywatelstwo,
 • wykszta┼écenie,
 • numer PESEL,
 • dat─Ö urodzenia,
 • w przypadku os├│b, kt├│re nie maj─ů nadanego numeru PESEL ÔÇô numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç,
 • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji,
 • adres miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je┼╝eli dana osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania,
 • adres poczty elektronicznej,
 • numer i rodzaj dokumentu potwierdzaj─ůcego prawo do ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodk├│w publicznych,
 • stopie┼ä niepe┼énosprawno┼Ťci,
 • rodzaj uprawnie┼ä oraz numer i termin wa┼╝no┼Ťci dokument├│w potwierdzaj─ůcych uprawnienia do ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej okre┼Ťlonego rodzaju oraz dat─Ö utraty tych uprawnie┼ä,
 • numery identyfikacyjne i numery ewidencyjne nadawane us┼éugobiorcom przez p┼éatnik├│w lub us┼éugodawc├│w,
 • informacj─Ö o prawie do ┼Ťwiadcze┼ä opieki zdrowotnej finansowanych ze ┼Ťrodk├│w publicznych,
 • numer identyfikacyjny p┼éatnika,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • jednostkowe dane medyczne.

Zakres przetwarzanych danych osobowych os├│b upowa┼╝nionych przez pacjenta lub dzia┼éaj─ůcych w jego imieniu (np. przedstawiciele ustawowi) obejmuje dane identyfikacyjne, a w szczeg├│lno┼Ťci:

 • imi─Ö (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji,
 • numer PESEL,
 • adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji,
 • numer telefonu kontaktowego,
 • adres poczty elektronicznej.

Czy Państwo musicie podać swoje dane osobowe?

Akty prawne┬á zobowi─ůzuj─ů Pa┼ästwa do podania danych osobowych, kt├│re s─ů niezb─Ödne do realizacji ┼Ťwiadczonych przez nas us┼éug medycznych, w szczeg├│lno┼Ťci:

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty,
 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Je┼Ťli z jakiego┼Ť powodu nie podacie Pa┼ästwo danych osobowych, niestety nie b─Ödziemy mogli zrealizowa─ç us┼éug medycznych ┼Ťwiadczonych w naszej plac├│wce, co w konsekwencji uniemo┼╝liwi Pa┼ästwu do nich dost─Öp. Podanie danych os├│b upowa┼╝nionych przez pacjenta lub dzia┼éaj─ůcych w jego imieniu, ma charakter dobrowolny, jednak┼╝e jest warunkiem realizacji upowa┼╝nienia lub dzia┼éania w imieniu pacjenta. Je┼╝eli wymagaj─ů tego przepisy prawa, mo┼╝emy wymaga─ç od Pa┼ästwa podania innych danych niezb─Ödnych np. ze wzgl─Öd├│w rachunkowych lub podatkowych.

Państwa uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Macie Pa┼ästwo prawo dost─Öpu i wgl─ůdu do tre┼Ťci swoich danych osobowych, ich sprostowania uzupe┼énienia, poprawienia ÔÇô w wypadku gdy dane osobowe s─ů niekompletne lub nieprawid┼éowe. W zakresie ograniczenia ich przetwarzania lub usuni─Öcia przys┼éuguje Pa┼ästwu takie prawo w zakresie danych udzielonych do cel├│w marketingowych i w wypadku niekt├│rych zg├│d. Przys┼éuguje Pa┼ästwu prawo do przenoszenia danych, niepodleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a tak┼╝e prawo do wyra┼╝enia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Macie Pa┼ästwo prawo wnie┼Ť─ç skarg─Ö w zwi─ůzku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych osobowych do organu nadzorczego, kt├│rym jest Urz─ůd Ochrony Danych Osobowych (adres: Urz─ůd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu zostaj─ů udost─Öpnione Pa┼ästwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy:

 • podmiotom wspieraj─ůcym nas w zakresie ┼Ťwiadczonych us┼éug medycznych: laboratoria, pracownie protetyczne wyspecjalizowane w danych dziedzinach medycznych podmioty;
 • podmiotom wspieraj─ůce nas w zakresie, us┼éug IT.
 • podmiotom upowa┼╝nionym na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa (np.; s─ůdy i organy pa┼ästwowe), szczeg├│lnie w zakresie wskazanym na podstawie Ustawy o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • podmiotom ┼Ťwiadcz─ůcym us┼éugi: z zakresu dor─Öczania korespondencji i przesy┼éek, informatyczne lub telekomunikacyjne; ksi─Ögowo ÔÇô finansowe i podatkowe; audytorskie i kontrolne; prawne i windykacyjne.
 • innym ni┼╝ wskazane powy┼╝ej podmiotom, kt├│re na podstawie przepis├│w prawa uprawnione s─ů do uzyskiwania od Administratora informacji zwi─ůzanych z dzia┼éalno┼Ťci─ů Administratora, kt├│re to informacje mog─ů obejmowa─ç dane osobowe pacjenta oraz os├│b upowa┼╝nionych przez pacjenta lub dzia┼éaj─ůcych w jego imieniu.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Pa┼ästwa dane osobowe przetwarzane s─ů przez okres niezb─Ödny dla realizacji cel├│w ich przetwarzania.

 • W przypadku udzielenia ┼Ťwiadcze┼ä zdrowotnych, dane osobowe przetwarzane s─ů do czasu zako┼äczenia realizacji tych ┼Ťwiadcze┼ä, a po tym czasie ÔÇô przez okres wymagany przepisami prawa.
 • W przypadku prowadzenia dokumentacji medycznej, dane osobowe przetwarzane s─ů przez okres wymagany przepisami prawa.

Dane osobowe pacjent├│w oraz os├│b upowa┼╝nionych przez pacjenta lub dzia┼éaj─ůcych w jego imieniu przechowywane s─ů przez Administratora przez okres niezb─Ödny dla realizacji cel├│w ich przetwarzania w tym┬á m.in.:

 • dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w kt├│rym dokonano ostatniego wpisu;
 • dokumentacja medyczna w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia cia┼éa lub zatrucia, przechowywana przez okres 30 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w kt├│rym nast─ůpi┼é zgon;
 • dokumentacja medyczna zawieraj─ůca dane niezb─Ödne do monitorowania los├│w krwi i jej sk┼éadnik├│w,┬á przechowywana przez okres 30 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w kt├│rym dokonano ostatniego wpisu;
 • zdj─Öcia rentgenowskie przechowywane s─ů poza dokumentacj─ů medyczn─ů pacjenta, przez okres 10 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w kt├│rym wykonano zdj─Öcie;
 • skierowanie na badania lub zlecenia lekarza, kt├│re s─ů przechowywane przez okres: 5 lat, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w kt├│rym udzielono ┼Ťwiadczenia zdrowotnego b─Öd─ůcego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w kt├│rym wystawiono skierowanie ÔÇô w przypadku gdy ┼Ťwiadczenie zdrowotne nie zosta┼éo udzielone z powodu niezg┼éoszenia si─Ö pacjenta w ustalonym terminie, chyba ┼╝e pacjent odebra┼é skierowanie;
 • dokumentacja medyczna dotycz─ůca dzieci do uko┼äczenia 2. roku ┼╝ycia, przechowywana jest przez okres 22 lat;
 • w przypadku realizacji obowi─ůzk├│w podatkowych, dane osobowe przetwarzane s─ů przez okres 5 lat licz─ůc od ko┼äca roku kalendarzowego, w kt├│rym powsta┼é obowi─ůzek podatkowy;
 • w przypadku komunikacji elektronicznej, dane osobowe przetwarzane s─ů przez okres wskazany w zgodzie, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ do czasu cofni─Öcia zgody.

Ponadto dane b─Öd─ů przechowywane w celu: dochodzenia roszcze┼ä w zwi─ůzku z wykonywaniem ┼Ťwiadcze┼ä medycznych oraz um├│w; wykonania obowi─ůzk├│w wynikaj─ůcych z przepis├│w prawa, w tym w szczeg├│lno┼Ťci podatkowych i rachunkowych; zapobiegania nadu┼╝yciom i oszustwom.

Utrwalone nagrania z Monitoringu b─Öd─ů przechowywane przez okres nieprzekraczaj─ůcy 14 dni od dnia nagrania. W przypadku, w kt├│rym nagrania obrazu stanowi─ů dow├│d w post─Öpowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powzi─ů┼é wiadomo┼Ť─ç, i┼╝ mog─ů one stanowi─ç dow├│d w post─Öpowaniu, termin okre┼Ťlony w zdaniu poprzedzaj─ůcym ulega przed┼éu┼╝eniu do czasu prawomocnego zako┼äczenia post─Öpowania. Po up┼éywie okres├│w, o kt├│rych mowa w niniejszym akapicie, uzyskane w wyniku Monitoringu nagrania obrazu zawieraj─ůce dane osobowe podlegaj─ů zniszczeniu, o ile przepisy odr─Öbne nie stanowi─ů inaczej.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Pa┼ästwa dane osobowe nie b─Öd─ů przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Pa┼ästwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w spos├│b wp┼éywaj─ůcy na Pa┼ästwa prawa? Pa┼ästwa dane osobowe nie b─Öd─ů przetwarzane w spos├│b zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

Definicje i skr├│ty:

RODO – Rozporz─ůdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; Ustawa o prawach pacjenta – ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporz─ůdzenie MZ – Rozporz─ůdzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzaj├│w, zakresu i wzor├│w dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

Przewiń do góry